Produkt styring

 

Markedsudvikling

 

Internationalisering

 

Strategisk ledelse og planlægning

 

Organisationsudvikling

 

Opgaverne løses som projektopgaver, ved interim ledelse eller som bestyrelsesopgaver. Dette kan gøres på timebasis, men Taarnfalk kender arbejdsområderne, så jeg er ikke bange for at give en fast pris på en opgave.

 

Taarnfalk arbejder med en værdi skabende tilgang og sikre at løsningen er tilpasset til din forretning og økonomi. Udgangspunktet tages typisk i spændingsfeltet hvor produktet gøres kommercielt, hvor markedet skal udbygges eller hvor det kommercielle kan fremmes af IT løsninger eller andre forretnings modeller.

 

Er du interesseret, så kontakt Jens Christian Winther.

 

© Taarnfalk Aps, 1999-2013

Aalborg - Telefon: +45 4058 0030 - E-mail: jcw(at)Taarnfalk.dk

Taarnfalk; salg; marketing; produkt innovation; organisation; ledelse; forretnings udvikling.

Nyt produkt, eller identificer og få ryddet op i ikke rentable produkter

Nye metoder, nye markeder eller ny forretningsområder til afsætning

Vælg og igangsæt international afsætning, udvikling eller produktion

Projektledelse primært indenfor Softwareudvikling Elektronik produkter og

IT implementering,

App’s og Cloud forretningsmodeller, frembringelse og markeds introduktion.

Optimer arbejdsgange og organisationen.

Midlertidig ledelse

Hjælp til opstartsvirksomheder.

Bestyrelse eller

Advisory board.

Taarnfalk kan hjælpe dig med at bringe din forretning videre, og Taarnfalk løser opgaver for virksomheder med egne produkter. Med fokus på forretningsudvikling med internationalt perspektiv og baseret på en helhedsbetragtning hjælper Taarnfalk med produkt innovation, teknologi og IT implementering, markedsudvikling, organisation og ledelse.

Produkt - Markeds - Forretnings Innovation